Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
MĚSTO ŠUMPERK        MĚSTSKÁ KNIHOVNA        DDM VILA DORIS        KINO OKO       
M Ě S T O   Č T E     K N I H U

MĚSTO ČTE KNIHU
10. - 16.11. 2005

Cílem je připomenout prostřednictvím jednoho vybraného díla krásné literatury význam knihy obecně a současně připomínat témata, ke kterým je třeba se čas od času vracet. Vzorem při pořádání festivalu Město čte knihu je několik úspěšných ročníků obdobné akce v partnerském městě Bad Hersfeldu.

Město čte knihu:
Vladimír Körner:Zánik samoty Berhof.

Z doslovu Zdeňka Davida k novému vydání:
"Novela Zánik samoty Berhof je bezpochyby dílem nadčasovým, dokládajícím jedinečnost Körnerových próz. Můžeme ji chápat jako jednu z autorových variací na válečné téma. Jako svědectví o tom, do jaké míry je jedinec, konfrontovaný tváří v tvář s konkrétními dějinnými událostmi, schopen vybojovat si ve světě plném nejistoty a zmatků právo na vlastní štěstí.."

10. - 16.listopadu 2005 Vás zveme:

  • na čtení knihy, které proběhne na pokračování v kulturních institucích města za účasti osobností kultury, společenského života, studentů, muzikantů
  • na přehlídku filmů Vladimíra Körnera v kině OKO, do které budou zařazeny vzácné tituly z filmového archívu i nejnovější filmy.
V době akce Město čte knihu můžete Zánik samoty Berhof
  • zakoupit v knihkupectví novém vydání s ilustracemi Anežky Kovalové
  • vyslechnout postupně prostřednictvím četby na pokračování
  • zapůjčit nejen v knihovně, ale také u našich partnerů - v kavárnách, klubech a v dalších místech, které se přihlásí ke spolupráci

Chcete se aktivně účastnit akce Město čte knihu také u Vás?
Uvítáme Vaši účast - třeba společné čtení ve škole, v klubu, v organizaci. Pokud se k akci Město čte knihu připojíte, kontaktujte nás, dohodneme se na případné spolupráci a rádi budeme o Vašich aktivitách informovat na těchto stránkách.

Mimořádná nabídka:
Na každém z večerů čtení knihy Zánik samoty Berhof bude v prodeji omezený počet výtisků s grafickým listem ilustrátorky Anežky Kovalové a příležitostnou přebalovou páskou..