Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Proč O kamnech na jižní točně?

ObálkaKdyž jsme v kolektivu pořadatelů přemýšleli o tématu, kterému se budeme v jubilejním - desátém ročníku festivalu věnovat, padl mezi řadou dalších návrhů námět POHÁDKY. Po zvážení všech souvislostí jsme se pro něj rozhodli a tak začala vznikat kniha, kterou letos budeme číst.

Kniha měla mnohem dřív podtitul než samotný název: Pohádky nejen pro dospělé. Možná nezvyklý, vždyť pohádky jsou většinou určeny dětem. Nicméně takto jsme si jej vymezili a takto byl vodítkem redakce při výběru již dříve publikovaných textů, ale hlavně autorům, kteří do naší knihy přispěli zcela novými a dosud nepublikovanými pohádkami.

Jsou mezi nimi renomovaní spisovatelé literatury pro děti, ale také autoři, jejich tvorba se zaměřuje téměř výhradně na dospělé. Někteří mají za sebou bohatou literární a další uměleckou tvorbu, jiní do literární tvorby vstoupili tepve nedávno. Všechny z nich ale pomyslně propojuje sounáležitost se Šumperkem a s kulturním děním v našem městě.

Ilustrací se ujala Věra Kovářová.

Kniha O kamnech na jižní točně je dalším svazkem edice Město čte knihu a svým formátem a zpracováním na předchozí svazky navazuje. Již pro svůj formát není prioritně určena dětem. To ale neznamená, že v ní dětí nemohou číst. Těm menším z ní budou možná číst rodiče, některé z pohádek třeba jen převypráví a budou si o nich s dětmi povídat.

Starší čtenáře mohou překvapit a pobavit nápady, kterými do naší pohádkové knihy přispěli autoři jednotlivých textů.

A proč tedy O kamnech na jižní točně?

Podle jedné z pohádek, kterou jsme do knihy zařadili. Je od Zdeňka Šmída, který byl v Šumperku hostem cyklu VIA LUCIS 15.března 2011, tedy několik dnů před odjezdem na Seychely, ze kterých se už nevrátil.

A také proto, že ten název je hřejivý.

Festival Město čte knihu se stal za dobu svého konání mimo jiné příležitosti k setkávání. Setkávání přátel literatury, čtenářů, posluchačů, autorů, hudebníků...A kamna na jižní točně zahřejí lidskou duši stejně tak jako setkání s knihou a přáteli.

Přečtěte si je.