Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Úvod


V letošním roce proběhne dvanáctý ročník tohoto festivalu v termínu 7.11. -13.11. 2016. Prezentovat budeme tvorbu významného českého spisovatele, herce a loutkoherce Ivana Krause.

Ilustrace Adolfa Borna

Autor se narodil 1. března 1939. Když mu byl jeden rok, byl jeho otec zatčen gestapem a celé válečné období strávil v koncentračních táborech. Svého syna uviděl až po osvobození Buchenwaldu jako šestiletého. Po maturitě na gymnáziu (1957) vystudoval nástavbový obor Škola mezinárodních ekonomických vztahů (1959). Při studiu hrál ve Dvořákově divadelní společnosti, během vojenské služby založil umělecký soubor zabývající se hudbou, recitací a pantomimickými výstupy, posléze působil v řadě malých literárních a kabaretních divadel.

V říjnu 1968 odjel na zahraniční zájezd, ze kterého se nevrátil. Za nedovolené opuštění republiky byl on i jeho manželka v roce 1974 odsouzeni k trestu odnětí svobody na jeden rok, v roce 1988 jim byla udělena amnestie, kterou nepřijali.

První povídku vydává během vojenské služby v časopise Voják. V exilu publikoval českém exilovém časopise Zpravodaj, v časopise Pavla Tigrida Svědectví publikoval pod pseudonymem Viktor Vadim, Politické satiry Ivana Krause byly překládány do angličtiny a publikovány v časopise Index on Censorship, jeho skeč Censor byl zfilmován s Anthony Hopkinsem.

Od roku 1991 vychází knihy Ivana Krause v Praze v nakladatelství Rozmluvy, Garamond, Marsyas a Academia. Celkem vyšlo 25 titulů.

Všechny obálky a ilustrace pro knihy Ivana Krause, vydávané od roku 1994 v nakladatelství Academia, vytvořil Adolf Born.

V rámci festivalu Město čte knihu 2016 vyjde kniha povídek Čítanka Ivana Krause s obálkou Adolfa Brorna a ilustracemi autora povídek. Z knihy budeme číst ve školách, kulturních a společenských sálech ve městě, program obohatí hudba, výstavy, divadlo, filmová představení, ale také setkání se zajímavými osobnostmi a spolu navzájem.

Zveme Vás na akce festivalu Město čte knihu 2016