Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Úvod

V letošním roce proběhne třináctý ročník festivalu Město čte knihu a to v termínu od 5. 11. do 12. 11. 2017. Prezentovat budeme tvorbu významné české spisovatelky, dramatičky, scénáristky, publicistky, autorky knih pro děti a mládeže a dále také autorky několika školních učebnice a pedagožky Daniely Fischerové.

Autorka se narodila 13. února 1948. Po studiích oboru dramaturgie a scenáristiky na pražské FAMU pracovala ve Filmovém studiu Barandov, později působila jako redaktorka nakladatelství Orbis, od roku 1974 je ve svobodném povolání.

Daniela Fischerová je autorkou rozhlasových her, scénářů krátkých , animovaných i celovečerních filmů, povídek, knihy aforismů, spoluautorkou vědecko-populární publikace Hvězdy a osudy a učebnice Občanská výchova pro 6.–9. ročník. Od poloviny 70. let se věnuje básnické a prozaické tvorbě pro děti. V roce 2012 je vyšla kniha detektivních povídek Tři vraždy a král a v letošním roce v nakladatelství Mladá Fronta povídková kniha Želvou proti zdi.

Ilustrace – Alena Crhonková

Ilustrátorkou chystané knížky bude výtvarnice Alena Crhonková. Alena Crhonková se narodila 14. 4. 1949 v Prostějově. Vystudovala pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor čeština - výtvarná výchova. Dále studovala dálkově obor teorie kultury na FF UP Olomouc a český jazyk a výtvarnou výchovu pro 3.stupeň na FF UK v Praze. Téměř dvacet let působila jako vedoucí výtvarného oboru ZUŠ v Šumperku.V roce 1990 začala učit /zprvu na částečný úvazek/ na Gymnáziu v Zábřehu estetickou výchovu, kde učila až do odchodu do důchodu.

V rámci festivalu Město čte knihu 2017 vyjde kniha Daniely Fischerové ZBYTEČNÁ KOROPTEV aneb DŮVĚRNÉ SDĚLENÍ. Z knihy budeme číst ve školách, kulturních a společenských sálech ve městě, program obohatí hudba, výstavy, divadlo, filmová představení, ale také setkání se zajímavými osobnostmi a spolu navzájem.

Zveme Vás na akce festivalu Město čte knihu 2017.