Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Soutěž


Výsledky soutěže

Slavnostní předávání cen proběhne v neděli 4. 11. v 9.15 h v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk. Zúčastní se i Tereza Brdečková (dcera Jiřího Brdečky). Na všechny umělce se budeme těšit.


Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2018 vyhlašují pro děti a mládež:


VÝTVARNOU SOUTĚŽ

Nakresli obrázek nebo plakát k některému z filmů dle scénáře Jiřího Brdečky:

Limonádový Joe aneb Koňská opera, Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech, Byl jednou jeden král, Vynález zkázy, Až přijde kocour, Císařův pekař a pekařův císař, Špatně namalovaná slepice, Do lesíčka na čekanou, Vzducholoď a láska

Specifikace:

Libovolná výtvarná technika 1 práce do formátu A3 od každého účastníka


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ


Na téma: NEJEN SŮL JE NAD ZLATO aneb zdánlivá maličkost, která pro mne má největší cenu


Specifikace:

Poezie – max. 2 básně

Próza – max. 2 strany A4

Věkové kategorie:

  1. Mateřská škola – pouze výtvarné práce
  2. 1.–5.ročník základních škol
  3. 6.–9. ročník ZŠ a nižší Gymnázium
  4. Střední školy 16–20 let

Příspěvky označte:

Jméno a příjmení autora,

kategorii, věk,

kontaktní adresu (bydliště nebo škola),

e-mail

Příspěvky do literární soutěže věkových kategorií 3. a 4. zašlete:


Poezie a próza, ve formátu .doc nebo .docx, e–mailem na adresu: knihovna@knihovnaspk.cz


Výtvarné práce a příspěvky do literární soutěže za věkovou kategorii 2. (1.–5. ročník ZŠ) doručte prosím do půjčovny pro mládež Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk na ulici 28. října 1280/1


Termín odevzdání prací: 10. října 2018

Všechny práce posoudí odborná porota. Vítězné práce budou vystaveny, publikovány ve sborníku, autoři budou odměněni věcnými cenami.
Účastníci soutěže souhlasí s uveřejněním informace o jejich případném umístění.


Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

28. října 1280/1

787 01 Šumperk

E-mail: knihovna@knihovnaspk.cz

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka MK Šumperk, tel.: 583 550 423, mobil: 727 964 582

Jitka Sopperová, půjčovna pro mládež, tel.: 583 550 431

Mgr. Zdeňka Daňková, knihovna Sever, mobil: 774 664 647